We stellen voor dat het leren over klimaatrechtvaardigheid met de Eis Nul Toolkit op de volgende manier plaats zou kunnen vinden: - door dialoog - door persoonlijk contact met lokale rebellen - gericht op het ontwikkelen van ideeën die door gemeenschappen zelf in praktijk kunnen worden gebracht   We raden iedereen aan om een workshop over Eis Nul bij te wonen, maar we geven hier ook een samenvatting van de vier lenzen over klimaatrechtvaardigheid die centraal staan bij Eis Nul.

Om betrokken te zijn bij klimaatrechtvaardigheid, stellen wij dat het belangrijk is om actie te ondernemen aan de hand van de volgende twee vragen:

  • Wie wordt het meest getroffen door de klimaat- en ecologische crisis?
  • Wie is het meest verantwoordelijk voor de klimaat- en ecologische crisis?

Eis Nul stelt voorop dat degenen die het meest verantwoordelijk zijn voor de klimaat- en ecologische crisis ook de meeste macht hebben om er iets aan te doen.

VIER LENZEN

Eis Nul biedt 4 lenzen om de belangrijkste onderwerpen van klimaatrechtvaardigheid te zien en te begrijpen. Dat zijn: